Sto trideset let humanega in prostovoljnega dela v okvirju gasilske organizacije, ki je bila

ustanovljena leta 1886 je obdobje na katerega smo gasilci in krajani Rač lahko zelo ponosni.

Društvo se je ustanovilo zaradi želje in potrebe pomagati ljudem v nesreči in stiski.

Naši predhodniki so začeli skromno a odločno in po toliko letih je napredek viden, kdor ga hoče

videti. V dolgi zgodovini društva se je marsikaj dogajalo. Bili so vzponi in padci, vendar so

zagnani člani vedno našli moč in enotnost, ter društvo peljali in vodili tako, da so bili ponos

kraju. Težko si je prestavljati okoliščine pred 130 leti, koliko truda in potrpežljivosti je bilo

potrebno od posameznikov za ustanovitev društva, kaj šele za sam obstanek.

Prostovoljno gasilsko društvo Rače smo organizacija, ki deluje v dobrodelnosti, prijateljskem

sodelovanju med seboj in ljudmi, ki živijo v naši občini ter širše. V današnjem času in vse

večjem napredku zahteva to od nas gasilcev vse več izobraževanja in tehničnega znanja, saj je

to pogoj za dobro delovanje društva. Zato smo se podali v letu 2014 v zelo velik in odgovoren

projekt to je delo prvih posredovalcev. To je velika odgovornost in zahteva veliko

strokovnega znanja in izobraževanj, saj smo prvi pri bolniku pri katerem je ogroženo

življenje. Velikokrat so pomembne minute za samo preživetje bolnika.

Delovanje društva je v začrtanih smernicah in vodstveni kader se zaveda,

da z dobrim delom in zagnanostjo lahko uresničimo in dosežemo še tako velike cilje.

Zahvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da društvo deluje uspešno, zahvaljujem se vsem

članom društva za njihov trud, veliko odrekanja prostega časa in za razumevanje ter predvsem

želje pomagati sočloveku. Zato vsem čestitam in želim da bi ob 130 obletnici s skupnimi

močmi dosegli nadaljnje uspehe pri razvoju društva.

 

Predsednik PGD Rače

Marko Sovdat GČ

 

Zbornik 1886-2016