ČIN in FUNKCIJA

  • VIŠJI GASILEC I st.
  • GLAVNI STROJNIK
  • OPERATIVEC

SPECIALNOSTI