PREDSEDNIK

ČIN in FUNKCIJA GASILSKI ČASTNIK I st. NAMESTNIK PREDSEDNIKA DRUŠTVA ČLAN DISCIPLINSKE KOMISIJE OPERATIVEC SPECIALNOSTI

NAMESTNIK PREDSEDNIKA

ČIN in FUNKCIJA GASILSKI ČASTNIK POVELJNIK DRUŠTVA POKLICNI GASILEC OPERATIVEC SPECIALNOSTI USPOSABLJANJE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO

POVELJNIK DRUŠTVA & ČLAN UO GZMARIBOR

ČIN in FUNKCIJA VIŠJI GASILSKI ČASTNIK POVELJNIK DRUŠTVA ČLAN DISCIPLINSKE KOMISIJE OPERATIVEC ČLAN UPRAVNEGA ODBORA GZ MARIBOR SPECIALNOSTI USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM

NAMESTNIK POVELJNIKA

ČIN in FUNKCIJA GASILSKI ČASTNIK II st. NAMESTNIK POVELJNIKA OPERATIVEC SPECIALNOSTI   USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM

PODPOVELNJIK

ČIN in FUNKCIJA GASILSKI ČASTNIK II st. PODPOVELNJIK DRUŠTVA OPERATIVEC SPECIALNOSTI

PODPOVELJNIK

ČIN in FUNKCIJA GASILSKI ČASTNIK II st. PODPOVELJNIK DRUŠTVA POMOČNIK POVELJNIKA ZA TEH. REŠEVANJE POKLICNI GASILEC OPERATIVEC SPECIALNOSTI USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM USPOSABLJANJE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO REŠEVALEC IZ DIVJIH VODA

TAJNIK DRUŠTVA

ČIN in FUNKCIJA NIŽJI GASILSKI ČASTNIK TAJNIK DRUŠTVA POMOČNIK POVELJNIKA ZA VRVNO TEHNIKO POKLICNI GASILEC OPERATIVEC SPECIALNOSTI USPOSABLJANJE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO

PREDSEDNIK DISCIPLINSKE KOMISIJE

ČIN in FUNKCIJA NIŽJI GASILSKI ČASTNIK I st. PREDSEDNIK DISCIPLINSKE KOMISIJE POMOČNIK POVELJNIKA ZA IDA ADMINISTRATOR GD OPERATIVEC SPECIALNOSTI

GLAVNI STROJNIK

ČIN in FUNKCIJA VIŠJI GASILEC I st. GLAVNI STROJNIK OPERATIVEC SPECIALNOSTI

ČIN in FUNKCIJA NIŽJI GASILSKI ČASTNIK ORODJAR OPERATIVEC SPECIALNOSTI USPOSABLJANJE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO