ČIN in FUNKCIJA

  • VIŠJI GASILSKI ČASTNIK
  • POVELJNIK DRUŠTVA
  • ČLAN DISCIPLINSKE KOMISIJE
  • OPERATIVEC
  • ČLAN UPRAVNEGA ODBORA GZ MARIBOR

SPECIALNOSTI

  • USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM