podpoveljnik_vodja_enot

ČIN in FUNKCIJA

  • GASILSKI ČASTNIK II st.
  • PODPOVELJNIK DRUŠTVA
  • POMOČNIK POVELJNIKA ZA TEH. REŠEVANJE
  • POKLICNI GASILEC
  • OPERATIVEC

SPECIALNOSTI

  • USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM
  • USPOSABLJANJE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO
  • REŠEVALEC IZ DIVJIH VODA