ČIN in FUNKCIJA

  • VIŠJI GASILEC I st.
  • OPERATIVEC

SPECIALNOSTI

  • USPOSABLJANJE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO