ČIN in FUNKCIJA

  • GASILSKI ČASTNIK I st.
  • POKLICNI GASILEC
  • OPERATIVEC

SPECIALNOSTI

  • USPOSABLJANJE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO
  • USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM